04 Mayıs 2008

Oyunun Kuralı - Sansüre karşı nefsi müdafaa

Nerede "iletişim" varsa orada bir "topluluk" da vardır. Ne zaman bir topluluğun iletişimini engellemeye, kısıtlamaya ya da erişilmez hale getirmeye çalışırsanız, topluluk varlığına saldırdığınızdan dolayı kendisini savunacaktır…

"5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmaya başladığı süreçte toplam 197 adet alan adına veya IP adresine T.İ.B. tarafından erişim engelleme kararı verilmiştir. Ayrıca, mahkemeler tarafından 5651 sayılı Kanundaki katalog suçlar kapsamında verilen erişim engelleme tedbirleri toplam 124 adettir." Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) son açıklaması böyle. Yani 197 siteyi TİB mahkeme kararı olmaksızın kendi takdiriyle kapatmış. Söz konusu sitelerin hangileri olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Elbette bu 321 siteye FSEK ve TMK gibi düzenlemeler uyarınca çeşitli mahkemelerce erişimi engellenenleri de eklemek gerek. Üniversiteler, kütüphaneler vb. kamusal erişim noktalarında hukuksuz olarak uygulanan filtrelemeler sonucu erişilemeyen siteleri de eklersek hayli yüklü bir rakam elde ederiz. Bunun adı "internet sansürü" değildir de nedir?

Son olarak Google grup hesabının kapatılması bir tür vites değişimini gösteriyor. Çünkü bu önemli bir sanal topluluk alanı. Yani herhangi bir "site" değil bir kitlesel iletişim alanı. Bu topluluklar proje yönetiminden profesyonel iletişime, sağlık bilgi bankalarından saf eğlenceye bir çok alanda faaliyet gösteriyor ve iletişimleri varlıklarının özünü oluşturuyor. Burada Bruce Sterling'in saptamasını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor: "İletişim" (communication) ve "topluluk" (community) sözcükleri aynı köke sahiptir. Nerede "iletişim" varsa orada bir "topluluk" da vardır. Ne zaman bir topluluğun iletişimini engellemeye, kısıtlamaya ya da erişilmez hale getirmeye çalışırsanız, topluluk varlığına saldırdığınızdan dolayı kendisini savunacaktır…

Son zamanlarda internet toplulukları arasında popüler olan "Google'ı kapattırma" girişimleri boşuna değil. Öyle ya, Google'dan büyük "suç deryası" var mI? Atarız bir ihbar maili, kapanır. İşe yarar mı bilmem, ama buna "nefsi müdafaa" denir!

BThaber, s:668, 28 Nisan - 4 Mayıs 2008

0 comments: