22 Temmuz 2011

Oyunun Kuralı - “Yazılım Stratejisi” kimin stratejisi?

Yönetişim temelinde geliştirilecek “ortak bir strateji”, devleti rolünü oynamaya teşvik edecektir.


Şu sıralar, yayınlanacak bir kitap için yazılım sektörümüzün durumunu araştırıyorum. Politika ve strateji zafiyeti öncelikli bir sorun olarak karşıma çıkıyor. Sektörün, özellikle YASAD odaklı olarak, stratejik önceliğin tanındığı bir “yazılım stratejisi”nin gerekliliği konusunda devlette farkındalık yaratmaya çalıştığını biliyorum. Bu amaçla raporlar hazırlıyor, sunumlar yapıyorlar. Çabalarına karşılık alabiliyorlar mı bilemiyorum.


Önerilen stratejiler genellikle yazılımın bir dikey sektör olarak vazgeçilmez rolü, ülke ekonomisi için temsil ettiği imkanlar ve devlet teşvikleri üzerine odaklanıyor. YASAD, büyük çoğunluğu KOBİ statüsünde olan yazılım şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesini, teşviklerin artırılmasını, vergi ve prim muafiyetlerinin getirilmesini, vergi yükünün azaltılmasını istiyor. Haksız da değil. İrlanda, İsrail gibi başarı örneklerinde ciddi bir devlet desteği mevcut. Son zamanlarda Çin de bu konuda güçlü bir devlet politikası geliştirmiş durumda. Bizde ise devlet, “teşvik isteme benden soğurum senden” diyor; vergi tabanı adaleti sağlanmadan da mevcut dolaylı vergilerden vazgeçebileceğini sanmıyorum.


Ama sektörel bir strateji için bunlar yeterli mi? Yani, kabul ettirilmeye çalışılan politika sadece “devlet” politikası” mı olacak? Devletin rolü önemli, ama bu rol ancak sektör üzerine düşenleri dinamik bir şekilde yerine getirebilirse anlam taşır. Mesela sektör küresel pazarlara entegrasyon sorununu çözmek için neler düşünüyor? Pazardaki güncel gelişmelere uygun bir ürün çeşitliliği geliştirmek için ne yapacak? Biliyorsunuz artık “saf yazılım”dan pek söz edilmiyor; insanlar “ne yazılımı” diye soruyor; biyoteknoloji mi, nanoteknoloji mi, enerji teknolojisi mi, finansal sistem yönetimi mi? Dünya finans sistemi değişiyor, Basel III geliyor, finans alanında devasa bir yazılım pazarı doğuyor; yazılım şirketlerimiz bu pazara ne kadar hazır? Üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümlerindeki müfredatın güncellenmesi için ne gibi projeler var? Açık inovasyona yol alırken özgür yazılımda doğan fırsatlar nasıl değerlendirilecek? Mobilite ve yakınsama eğilimleri hesaba katılıyor mu?


Bu tür stratejik soruların cevabını sektörün kendisinin vermesi gerekiyor. Yönetişim temelinde geliştirilecek “ortak bir strateji”, devleti rolünü oynamaya teşvik edecektir.


BThaber, 22 - 28 Kasım 2010 / s:796

0 comments: